OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
(na dzień 25.05.2018)
Podstawa prawna przetwarzania danych
Dokument powstał zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem jest RAFKO Rafał Koc, ul. Hetmańska 33B, 15-727 Białystok, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 9661539226, REGON 052253404, adres poczty elektronicznej: biuro@melodika.pl.

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Prosimy o wiadomość na adres e-mail: biuro@melodika.pl
lub kontakt telefoniczny pod numerami telefonu: 607 266 301, 607 266 304, 85 747 97 50.
Adres pocztowy: Melodika, ul. Hetmańska 33B, 15-727 Białystok.

3. Jakie jest źródło danych osobowych i jak długo je przechowujemy?

Odpowiednio do kodu: (Dodaj informacje o źródle danych osobowych i okresie przechowywania).

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez administratora?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

- prowadzenia konta Klienta
- realizowania zamówień
- wykonania obowiązków posprzedażowych wynikających z zobowiązań prawnych względem konsumentów np. reklamacji, rękojmi, gwarancji
- zawarcia umowy kredytowej między Klientem a bankiem obsługującym system ratalny
- do celów podatkowych i rachunkowych
- obsługi zapytań i zgłoszeń
- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Ponadto administrator przetwarza dane Klienta w postaci numeru IP komputera, z którego Klient łączy się z serwisem. W ramach połączenia przetwarzane są wszelkie dane o urządzeniu Klienta niezbędne do zapewnienia poprawnej technicznie usługi, oraz do zbierania informacji statystycznych.


Podstawa prawna: Ogólne rozporządze o ochronie danych, z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

5. Ponadto, na podstawie oddzielnej zgody, przetwarzamy też dane osobowe oraz inne dane w celach marketingowych i sprzedażowych, takich jak:

- wysyłka newslettera handlowego z ofertami
- wysyłka newslettera z nowościami, aktualnościami
- wyświetlania dopasowanych reklam (wtym remarketingowych) przez podmioty trzecie,
- kontakt telefoniczny w celach sprzedażowych
- kontakt telefoniczny w celach reklamowych
- wsparcie dla usług kredytowych
- zapraszanie na eventy branżowe
- zapewnienie obsługi usług płatniczych
- zapewnienia bezpieczeństwa usług oraz kupujących
- przeprowadzenia badań i analiz pod kątem funkcjonalności serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych,
- prowadzenie analiz statystycznych,
- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

6. Czy wymagamy podawania danych osobowych?

Tak. Wyłącznie w zakresie niezbędnym do celów zawartych w punkcie 4, według wymogów z punktu 3.

7. Jakie masz uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych...

Przy czym, usunięcie danych może nastąpić w momencie, gdy wygasają inne prawne zobowiązania administratora np. wynikające z prawa podatkowego lub konsumenckiego.

Powyższe uprawnienia realizowane są poprzez przyjęcie zgłoszenia za pomocą adresu e-mail: marketing@melodika.eu lub za pomocą odpowiedniej zakładki w koncie klienta...

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Komu udostępniamy dane osobowe?

Podmiotom które zapewniają usługi:

- hostingowe i inne techniczne oraz teleinformatyczne związane z utrzymaniem oprogramowania,
- płatnicze,
- kredytowe,
- ubezpieczeniowe,
- wspierające promocję ofert,
- obsługujące newsletter,
- statystyczne, analityczne,
- remarketingu,
- księgowe,
- zbierania opinii o produktach i sklepach,
- reklam wizualnych, tekstowych i video,
- współpracujące w ramach kampanii marketingowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem możemy przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania...

Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w niniejszym dokumencie, na podstawie pisemnej umowy lub akceptacji regulaminu serwisu...

9. Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do:

- Google LLC
- Facebook Inc.
- PayPal Holdings Inc

w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


Użytkownik ma możliwość wglądu, zmiany oraz usunięcia danych u powyższych przedstawicieli stron trzecich poprzez udostępnione przez nich narzędzia:

Google – Moje Konto – Dane osobowe i prywatność
Facebook – zakładka: Prywatność oraz Twoje informacje na Facebooku
PayPal – zakładki: Moje Konto oraz Działania

Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w niniejszym dokumencie, na podstawie pisemnej umowy lub akceptacji regulaminu serwisu podmiotów świadczących usługi na rzecz administratora.

10. Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Dane zapisane w cookies są przetwarzane przez strony trzecie w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub decyzyjnych. Jedynym celem profilowania jest przedstawianie materiałów marketingowych. Profilowanie pozwala na lepszą prognozę osobistych preferencji i zainteresowań, np. rekomendacje produktowe.


Ponadto, użytkownik może być profilowany za pomocą danych zbieranych przez przeglądarki internetowe. Modyfikacja ustawień jest możliwa we własnym zakresie za pomocą stosownej zakładki najczęściej nazywanej „prywatność i bezpieczeństwo”.

11. Uwagi końcowe

Administrator informuje, że w rejestrze dostępu do danych osobowych zapisywana jest informacja o tym kiedy, na czyje żądanie i jakiego typu dane zostały usunięte. Prośby o usunięcie danych mogą być zrealizowane wyłącznie z kont mailowych, które użytkownik zarejestrował w bazie danych sklepu.